Tiến Trình Ca Invisalign

TIẾN TRÌNH CA INVISALIGN (HỖ TRỢ PHỤC HÌNH) 
/English below please/

Can lệch mặt phẳng nhai – đường cười | Cắn sâu | Độ cắn chìa lớn 
Hàm trên: Chen chúc | Hàm dưới: đã có cầu răng sứ dài 8 đơn vị

Bs Ân điều trị bệnh nhân bằng Invisalign gói Lite, gồm:
. 14 khay hàm trên cải thiện và điều chỉnh các khiếm khuyết trước phục hình.
. Hàm duới là khay thụ động (không dịch chuyển răng). 

-Invisalign Guidebook: http://invisalign.drtonydental.com
-Invisalign Q&A: https://hoidapiv.drtonydental.com

_____
INVISALIGN CASE PROGRESS  (PRE-RESTORATIVE PHASE)

Canted occlusal plane – smile curve | Deep bite | Increased overjet 
Upper arch: Crowding | Lower arch: has an 8-unit-dental-bridge

Dr An treated her with Invisalign Lite package, includes:
. 14 upper aligners to improve and correct the defects, before restorative phase.
. Lower arch has passive aligners (unable to move teeth).
Đang tải bình luận,....

Thống kê truy cập

Đang truy cập
Hôm nay 285
Hôm qua 251
Trong tuần 1092
Trong tháng 9337
Tổng số 392647