Invisalign Plus Veneer With DrTony
Invisalign Plus Veneer With DrTony
/English below/

Ca điều trị liên chuyên khoa gồm:
.Niềng răng trong suốt Invisalign với 26 khay (có 01 lượt tinh chỉnh).
.Phục hình 04 mặt dán sứ veneer e.max.
.Duy trì vị trí răng bằng bộ hàm trong suốt Vivera.
Mục tiêu điều trị:
.Làm đều - thẳng hàng các răng.
.Giải cắn sâu.
.Giảm hô và chìa.
_____________________
The case of interdisciplinary treatment:
.Invisalign clear aligner includes 26 aligners (with 01 set of additional aligners).
.04 emax porcelain veneers. .
.Retaining tooth position with Vivera clear retainers.
The treatment goals:
.Aligning and leveling.
.Solving deep-bite.
.Improving excessive overjet.
Đang tải bình luận,....

Thống kê truy cập

Đang truy cập
Hôm nay 273
Hôm qua 251
Trong tuần 1080
Trong tháng 9325
Tổng số 392635